Skład Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty:

Skład Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty1. Dziubak Leszek - Przewodniczący Komisji
2. Biernacka Ewa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Piekut Joanna
4. Przeździecka Aldona
5. Zalech Jarosław