Skład Komisji Sportu i Rekreacji:

Skład Komisji Sportu i Rekreacji  1. Władysław Tuszyński – Przewodniczący
  2. Justyna Borzęcka – Wiceprzewodnicząca
  3. Maciej Mucha
  4. Leszek Dziubak
  5. Marta Rodak