Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców

1. Kierownik Wydziału
mgr Krystyna Koryś tel. 25 754 11 38
2. Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Barbara Lewandowska tel. 25 754 11 38
3. Inspektor ds. obywatelskich
Danuta Dębińska tel. 25 754 11 38
4. Inspektor ds. obywatelskich
mgr inż. Hanna Dobrzyńska tel. 25 754 18 60
5. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka tel. 25 754 10 61
6. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
mgr Anita Głowacka tel. 25 754 10 61
7. Referent ds. rolnych i archiwum
Katarzyna Boratyńska tel. 25 754 18 60
8. Referent ds. obsługi kancelarii
mgr inż. Dorota Peterek tel. 25 754 11 44
9. Referent ds. ewidencji ludności i archiwum
mgr Wojciech Pawelec tel. 25 754 11 38
10. Mł. referent ds. informatycznych
Rafał Walenda tel. 25 754 11 44
11. Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki tel. 25 754 11 90
Marek Skwarek
12. Sprzątaczka
Halina Miłosz
Teresa Jączyk