Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców

1. Kierownik Wydziału
mgr inż. Hanna Dobrzyńska tel. 25 754 18 60
2. Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Barbara Lewandowska tel. 25 754 10 61
3. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka tel. 25 754 18 60
4. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
mgr Katarzyna Jaskulska tel. 25 754 18 60
5. Referent ds. rolnych i archiwum
Katarzyna Boratyńska tel. 25 754 18 60
6. Inspektor ds. obywatelskich
Danuta Dębińska tel. 25 754 11 38
7. Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki tel. 25 754 11 90
Marek Skwarek
Damian Władziński
8. Sprzątaczka
Halina Miłosz