Oświadczenie majątkowe styczeń - listopad 2018 (początek kadencji)

Załączniki
Oświadczenie majątkowe Daniel Kocielnik   1.121 MB
Beata Białach   942.330 KB
Justyna Borzęcka   938.265 KB
Andrzej Brych   991.069 KB
Ryszard Bogusz   960.305 KB
Leszek Dziubak   946.672 KB
Eugeniusz Gałązowski   966.625 KB
Grzegorz Michalik   945.309 KB
Maciej Mucha   963.299 KB
Jerzy Ośka   1,000.755 KB
Marta Rodak   878.981 KB
Władysław Tuszyński   916.698 KB
Damian Zatyka   949.166 KB
Regina Żywek   934.396 KB

Oświadczenia majątkowe za okres styczeń - wrzesień 2018 (koniec kadencji)

Załączniki
Jacek Bogusz   856.171 KB
Biernacka Ewa   870.966 KB
Bogusz Ryszard   886.399 KB
Domaszczyński Andrzej   870.106 KB
Dziubak Leszek   880.848 KB
Frankowski Grzegorz   917.679 KB
Gałązowski Eugeniusz   878.997 KB
Gugała Monika   889.563 KB
Kowalski Krzysztof   877.427 KB
Ośka Jerzy   925.920 KB
Ośko Aneta   871.194 KB
Piekut Joanna   857.503 KB
Przeździecka Aldona   890.301 KB
Wojtaś Kazimierz   849.372 KB
Zalech Jarosław   855.950 KB

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Załączniki
Oświadczenie majątkowe Jacek Bogusz   963.195 KB
Ewa Biernacka   909.010 KB
Ryszard Bogusz   900.657 KB
ANdrzej Domaszczyński   902.209 KB
Leszek Dziubak   917.514 KB
Eugeniusz Gałązowski   920.649 KB
Monika Gugała   909.213 KB
Grzegorz Frankowski   932.842 KB
Krzysztof Kowalski   938.401 KB
Jerzy Ośka   981.530 KB
Aneta Ośko   922.319 KB
Joanna Piekut   907.978 KB
Aldona Przeździecka   923.352 KB
Kazimierz Wojtaś   896.679 KB
Zalech Jarosław   886.955 KB

Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Załączniki
Jacek Bogusz   1.522 MB
Grzegorz Frankowski   1.624 MB
Joanna Piekut   1.628 MB
Ewa Biernacka   1.580 MB
Ryszard Bogusz   1.574 MB
Andrzej Domaszczyński   1.577 MB
Leszek Dziubak   1.641 MB
Eugeniusz Gałązowski   1.672 MB
Monika Gugała   1.621 MB
Krzysztof Kowalski   1.653 MB
Jerzy Ośka   1.835 MB
Aneta Ośko   1.685 MB
Aldona Przeździecka   1.625 MB
Kazimierz Wojtaś   1.571 MB
Jarosław Zalech   1.611 MB

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (początek kadencji)

Załączniki
Jacek Bogusz   137.096 KB
Grzegorz Frankowski   222.487 KB
Joanna Piekut   252.632 KB
Ewa Biernacka   190.932 KB
Ryszard Bogusz   218.034 KB
Andrzej Domaszczyński   223.120 KB
Leszek Dziubak   215.976 KB
Eugeniusz Gałązowski   214.721 KB
Monika Gugała   236.343 KB
Krzysztof Robert Kowalski   209.608 KB
Aneta Ośka   220.632 KB
Jerzy Ośka   226.358 KB
Aldona Teresa Przeździecka   232.784 KB
Kazimierz Wojtaś   237.218 KB
Jarosław Zalech   189.049 KB

Oświadczenia majątkowej za okres styczeń - wrzesień 2014 (koniec kadencji)

Załączniki
Frydel Danuta   149.209 KB
Brych Andrzej   131.119 KB
Bryzek Mirosław   116.791 KB
Bryzek Zbigniew   112.502 KB
Kowalczyk Stanisława   112.041 KB
Kozdój Elżbieta   120.576 KB
Kwaśniewski Daniel   130.576 KB
Białach Mirosław   113.396 KB
Ośka Jerzy   128.721 KB
Prządka Witold   124.975 KB
Zalech Jarosław   115.510 KB

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Załączniki
Frydel Danuta   143.455 KB
Białach Mirosław   159.037 KB
Bogusz Jacek   157.627 KB
Brych Andrzej   159.998 KB
Brych Marcin   116.432 KB
Bryzek Mirosław   197.064 KB
Bryzek Zbigniew   154.029 KB
Kocielnik Jacek   134.650 KB
Kowalczyk Stanisława   117.662 KB
Kozdój Elżbieta   156.811 KB
Kwaśniewski Daniel   138.182 KB
Ośka Jerzy   173.068 KB
Prządka Witold   165.623 KB
Zalech Jarosław   167.818 KB
Zatyka Elżbieta   161.768 KB

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Załączniki
Frydel Danuta   41.693 KB
Białach Mirosław   120.279 KB
Bogusz Jacek   117.490 KB
Brych Andrzej   129.822 KB
Brych Marcin   119.170 KB
Bryzek Mirosław   113.732 KB
Bryzek Zbigniew   116.205 KB
Kocielnik Jacek   125.822 KB
Kowalczyk Stanisława   115.947 KB
Kozdój Elżbieta   123.135 KB
Kwaśniewski Daniel   142.830 KB
Ośka Jerzy   137.639 KB
Prządka Witold   136.963 KB
Prządka Witold   136.963 KB
Zalech Jarosław   123.721 KB
Zatyka Elżbieta   122.748 KB

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok

Załączniki
Frydel Danuta   137.881 KB
Kulikowska Jadwiga   136.115 KB
Białach Mirosław   138.936 KB
Bogusz Jacek   129.639 KB
Brych Andrzej   136.174 KB
Bryzek Mirosław   132.462 KB
Bryzek Zbigniew   118.658 KB
Kowalczyk Stanisława   123.896 KB
Kozdój Elżbieta   119.408 KB
Kwaśniewski Daniel   141.705 KB
Ośka Jerzy   151.807 KB
Prządka Witold   138.611 KB
Zalech Jarosław   114.400 KB
Zatyka Elżbieta   136.889 KB

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (stan na 31 grudnia 2010 r.)

Załączniki
Kulikowska Jadwiga Barbara   151.465 KB
Białach Mirosław   150.157 KB
Bogusz Jacek Sławomir   150.224 KB
Brych Andrzej   127.709 KB
Bryzek Mirosław   155.251 KB
Bryzek Zbigniew   139.997 KB
Frydel Danuta   167.212 KB
Jasek Marek   145.177 KB
Kowalczyk Stanisława Jadwiga   147.626 KB
Kozdój Elżbieta   150.821 KB
Kwaśniewski Daniel   176.841 KB
Ośka Jerzy   161.806 KB
Prządka Witold Stanisław   157.071 KB
Zalech Jarosław Roman   148.122 KB
Zatyka Elżbieta   153.325 KB

Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Załączniki
Kulikowska Jadwiga Barbara   1.814 MB
Białach Mirosław   1.629 MB
Bogusz Jacek Sławomir   1.593 MB
Brych Andrzej   1.667 MB
Bryzek Mirosław   1.592 MB
Bryzek Zbigniew   1.525 MB
Frydel Danuta   1.630 MB
Jasek Marek   1.527 MB
Kowalczyk Stanisława Jadwiga   1.574 MB
Kozdój Elżbieta   1.540 MB
Kwaśniewski Daniel   1.602 MB
Ośka Jerzy   1.700 MB
Prządka Witold Stanisław   1.720 MB
Zalech Jarosław Roman   1.525 MB
Zatyka Elżbieta   1.570 MB

Oświadczenie majątkowe za okres styczeń - wrzesień 2010 (koniec kadencji)

Oświadczenia majątkowe za rok 2009

Załączniki
Jan Tadeusz Pietryka   973.668 KB
Barbara Abramska - Myrcha   227.315 KB
Marianna Błażejczyk   218.770 KB
Jacek Bogusz   196.794 KB
Witold Boratyński   226.774 KB
Eugeniusz Gałązowski   229.929 KB
Tadeusz Grudziński   208.182 KB
Marek Jasek   200.048 KB
Krzysztof Kapczyński   213.248 KB
Stanisława Kowalczyk   193.144 KB
Jadwiga Kulikowska   226.881 KB
Mieczysław Marczak   251.022 KB
Andrzej Prządka   232.920 KB
Mieczysław Świtaj   216.932 KB
Elżbieta Zatyka   216.018 KB

Oświadczenia majątkowe za rok 2008

Załączniki
Barbara Abramska-Myrcha   355.500 KB
Marianna Błażejczyk   441.500 KB
Krzysztof Kapczyński   451.500 KB
Elżbieta Zatyka   421.500 KB
Jacek Bogusz   411.000 KB
Witold Boratyński   416.500 KB
Eugeniusz Gałązowski   422.000 KB
Tadeusz Grudziński   412.000 KB
Marek Jasek   385.500 KB
Stanisława Kowalczyk   392.000 KB
Jadwiga Kulikowska   450.500 KB
Mieczysław Marczak   466.000 KB
Andrzej Prządka   451.000 KB
Jan Tadeusz Pietryka   402.500 KB
Mieczysław Świtaj   407.500 KB

Oświadczenia majątkowe za rok 2007

Załączniki
B. Abramska-Myrcha   850.000 KB
M. Błażejczyk   855.500 KB
J. Bogusz   845.500 KB
W. Boratyński   865.500 KB
E. Gałązowski   828.000 KB
T. Grudziński   794.000 KB
M. Jasek   787.500 KB
K. Kapczyński   944.000 KB
S. Kowalczyk   776.000 KB
J. Kulikowska   892.500 KB
M. Marczak   921.000 KB
A. Prządka   910.500 KB
J. Pietryka   817.500 KB
M. Świtaj   802.000 KB
E. Zatyka   792.500 KB

Oświadczenia majatkowe za rok 2006

Załączniki
A. Prządka   670.000 KB
B. Abramska-Myrcha   871.000 KB
E. Gałązowski   908.000 KB
E. Zatyka   856.000 KB
J. Bogusz   856.500 KB
J. Kulikowska   878.500 KB
K. Kapczyński   908.500 KB
M. Błażejczyk   908.500 KB
M. Jasek   866.500 KB
M. Marczak   953.000 KB
M. Świtaj   860.000 KB
S. Kowalczyk   856.000 KB
T. Grudziński   875.000 KB
W. Boratyński   901.000 KB
J. Pietryka   822.000 KB

Oświadczenia majatkowe 2005

5
Załączniki
A. Prządka   1,009.500 KB
B. Abramska Myrcha   905.000 KB
E. Gałązowski   915.000 KB
E. Zatyka   868.500 KB
J. Bogusz   941.500 KB
J. Kulikowska   941.000 KB
K. Kapczyński   939.500 KB
M. Błażejczyk   929.000 KB
M. Jasek   872.500 KB
M. Marczak   974.500 KB
M. Świtaj   895.000 KB
S. Kowalczyk   887.000 KB
T. Grudziński   925.000 KB
W. Boratyński   958.000 KB

Oświadczenia majątkowe 2004


Załączniki
Domaszczynski Andrzej   851.500 KB
Przadka Andrzej   969.000 KB
Deres Bogumił   850.000 KB
Zatyka Elżbieta   855.000 KB
Gałązowski Eugeniusz   883.500 KB
Pietryka Jan   845.000 KB
Pieńkosz Jerzy   854.500 KB
Barszczak Leonard   845.000 KB
Marczak Mieczysław   915.500 KB
Głowienka Stanisław   832.500 KB
Wójcik Stanisława   858.000 KB
Rybitwa Witold   842.500 KB
Zawadzki Wojciech   890.500 KB
Bryzek Zbigniew   835.000 KB

Oświadczenia majątkowe


Załączniki
Błażejczyk Marianna   160.500 KB
Bryzek Zbigniew   140.000 KB
Domaszczyński Andrzej   144.000 KB
Gałązowski Eugeniusz   155.000 KB
Głowienka Stanisław   107.500 KB
Marczak Mieczysław   158.500 KB
Pieńkosz Jerzy   147.500 KB
Pietryka Tadeusz   141.500 KB
Rodak Maria   151.500 KB
Rybitwa Witold   157.000 KB
Wójcik Stanisława   164.000 KB
Zatyka Elżbieta   150.500 KB
Zawadzki Wojciech   152.500 KB
Prządka Andrzej   189.000 KB