Organizacja Urzędu Miejskiego w Żelechowie

ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻELECHOWIE
Lp.
Stanowisko
Pracownik
Pokój
Telefon
1.
Burmistrz Żelechowa
mgr inż. Mirosława Miszkurka
7
25 754 11 44
603 667 766
2.
Sekretarz Gminy
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 426 945
3.
Skarbnik Gminy
mgr Beata Kosyra
16
25 754 11 45
Wydział Finansów
4.
Kierownik Wydziału Finansów (Z-ca Skarbnika Gminy)
mgr Renata Rosłaniec
17
25 754 11 45
5.
Inspektor ds. płac i kadr
Marianna Prządka
17
25 754 11 45
6.
Inspektor ds. wymiaru podatku
mgr Monika Głodek
18
25 754 18 60
7.
Inspektor ds. księgowości podatkowej
Krystyna Lakowska
18
25 754 18 60
8.
Inspektor ds. finansowych
mgr Iwona Kotlarska
17
25 754 11 45
9.
Inspektor ds. księgowości
Iwona Mazurek
20
25 754 11 89
10.
Inspektor ds. płac
i spraw socjalnych
Danuta Wojda
20
25 754 11 89
11.
Referent
ds. finansowych
Joanna Pietrzak
17
25 754 11 45
12.
Referent ds. finansowych
mgr Wojciech Pawelec
4
25 754 11 44
Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców
13. Kierownik wydziału organizacyjnego i obsługi mieszkańców mgr Krystyna Koryś 14 25 754 11 38
14.
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Barbara Lewandowska
14
25 754 11 38
15. Referent ds. rolnych i archiwum Katarzyna Boratyńska 18 25 754 18 60
16.
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka
19
25 754 10 61
17. Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych Anita Głowacka 19 25 754 10 61
18. Inspektor ds. obywatelskich mgr inż. Hanna Dobrzyńska 19 25 754 10 61
19.
Inspektor ds. obywatelskich
Danuta Dębińska
14
25 754 11 38
20.
Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki
Marek Skwarek
Damian Władziński
25 754 11 90
21.
Sprzątaczka

Halina Miłosz

Teresa Jączyk

Urząd Stanu Cywilnego
22.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 427 061
23.
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 11 38
Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
24.
Kierownik Wydziału - prowadzenie spraw z zakresu obsługi informatycznej oraz zamówień publicznych
mgr Sebastian Kieliszek 9
25 754 12 44
25.
Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
mgr Małgorzata Lis
11
25 754 10 06
26.
Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Barbara Wałachowska
11
25 754 10 06
27. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Daniel Wąsik 10 25 754 12 44
28.

Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury

mgr Marcin Łapacz 10 25 754 12 44
29. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Marek Jaroń 10 25 754 12 44
30. Podinspektor ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych inż. Michał Szymaniuk 10 25 754 12 44