główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja Urzędu Miejskiego w Żelechowie

 

 
ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻELECHOWIE
 
Lp.
 
Stanowisko
 
Pracownik
 
Pokój
 
Telefon
 
 
1.
 
 
Burmistrz Żelechowa
mgr Łukasz Bogusz
7
25 754 11 44
506 057 774
 
2.
Sekretarz Gminy
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 426 945
 
3.
Skarbnik Gminy
mgr Beata Kosyra
16
25 754 11 45
 
 Wydział Finansów
 
4.
Kierownik Wydziału Finansów (Z-ca Skarbnika Gminy)
mgr Renata Rosłaniec
17
25 754 11 45
 
5.
Inspektor ds. płac i kadr
Marianna Prządka
17
25 754 11 45
 
6.
Inspektor ds. wymiaru podatku
mgr Monika Głodek
18
25 754 18 60
 
7.
Inspektor ds. księgowości podatkowej
Krystyna Lakowska
18
25 754 18 60
 
8.
Inspektor
ds. finansowych
mgr Iwona Kotlarska
17
25 754 11 45
 
9.
Inspektor
ds. księgowości
Iwona Mazurek
20
25 754 11 89
 
10.
Inspektor ds. płac
i spraw socjalnych
Danuta Wojda
20
25 754 11 89
 
11.

Inspektor
ds. finansowych

mgr Sylwia Rodak 20 25 754 11 89  
12.
Inspektor
ds. finansowych
Joanna Pietrzak
17
25 754 11 45
 
13.
Inspektor
ds. finansowych
mgr Ewelina Tomaszewska
4
25 754 11 44
 
 Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców
 
14. Kierownik wydziału organizacyjnego i obsługi mieszkańców mgr Krystyna Koryś 14 25 754 11 38  
15.
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Barbara Lewandowska
14
25 754 11 38
 
16. Referent ds. rolnych i archiwum Katarzyna Boratyńska 18 25 754 18 60  
17.
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka
19
25 754 10 61
 
18. Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych mgr Anita Głowacka 19 25 754 10 61  
19. Inspektor ds. obywatelskich mgr inż. Hanna Dobrzyńska 19 25 754 10 61  
20.
Inspektor ds. obywatelskich
Danuta Dębińska
14
25 754 11 38
 
22. Referent ds. obsługi kacelarii mgr inż. Dorota Peterek 6 25 754 11 44  
23. Referent ds. ewidencji ludności i archiwum mgr Wojciech Pawelec 14 25 754 11 38  
24. Mł. referent ds informatycznych Rafał Walenda 4    
25.
Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki
Marek Skwarek
 
25 754 11 90
 
26.
Sprzątaczka

Halina Miłosz

Teresa Jączyk

   
 
 
 Urząd Stanu Cywilnego
 
27.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 427 061
 
28.
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 11 44
 
 Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
 
 
29.
Kierownik Wydziału
mgr inż. Stefan Gora 9
25 754 12 44
 
30.
Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
mgr Małgorzata Lis
11
25 754 10 06
 
31.
Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Barbara Wałachowska
11
25 754 10 06
 
32. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Daniel Wąsik 10 25 754 12 44  
33.

Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury

mgr Marcin Łapacz 10 25 754 12 44  
34. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury mgr Marek Jaroń 10 25 754 12 44  
35. Podinspektor ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych inż. Michał Szymaniuk 10 25 754 12 44  
36.

Pomoc

administracyjna

mgr Iwona Iracka 11 25 754 10 06