główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja Urzędu Miejskiego w Żelechowie

 

 
ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŻELECHOWIE
 
Lp.
 
Stanowisko
 
Pracownik
 
Pokój
 
Telefon
 
 
1.
 
 
Burmistrz Żelechowa
mgr Łukasz Bogusz
7
25 754 11 44
506 057 774
 
2.
Sekretarz Gminy
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 426 945
 
3.
Skarbnik Gminy
mgr Beata Kosyra
16
25 754 11 45
 
 Wydział Finansów
 
4.
Kierownik Wydziału Finansów (Z-ca Skarbnika Gminy)
mgr Renata Rosłaniec
17
25 754 11 45
 
5.
Inspektor ds. płac i kadr
Marianna Prządka
17
25 754 11 45
 
6.
Inspektor ds. wymiaru podatku
mgr Monika Głodek
18
25 754 18 60
 
7.
Inspektor ds. księgowości podatkowej
Krystyna Lakowska
18
25 754 18 60
 
8.
Inspektor
ds. finansowych
mgr Iwona Kotlarska
17
25 754 11 45
 
9.
Inspektor
ds. księgowości
Iwona Mazurek
20
25 754 11 89
 
10.
Inspektor ds. płac
i spraw socjalnych
Danuta Wojda
20
25 754 11 89
 
11.

Inspektor
ds. finansowych

mgr Sylwia Rodak2025 754 11 89 
12.
Inspektor
ds. finansowych
mgr Joanna Pietrzak
17
25 754 11 45
 
13.
Inspektor
ds. finansowych
mgr Ewelina Tomaszewska
4
25 754 11 44
 
14.Referent ds. finansowychmgr inż. Dorota Peterek1725 754 11 45 
 Wydział organizacyjny i obsługi mieszkańców
 
15.Kierownik wydziału organizacyjnego i obsługi mieszkańcówmgr Krystyna Koryś1425 754 11 38 
16.
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 10 61
 
17.Referent ds. rolnych i archiwumKatarzyna Boratyńska1825 754 18 60 
18.
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Abramska-Syroka
19
25 754 10 61
 
19.Mł. referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczychJulia Jakubik1925 754 10 61 
20.
Inspektor ds. obywatelskich
Danuta Dębińska
14
25 754 11 38
 
21.Sekretarkamgr Modesta Brych625 754 11 44 
22.Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwummgr Wojciech Pawelec1425 754 11 38 
23.Mł. referent ds informatycznychRafał Walenda4  
24.
Konserwator sprzętu OSP
Witold Biernacki
Marek Skwarek
 
25 754 11 90
 
25.
Sprzątaczka

Halina Miłosz

Teresa Jączyk

  
 
 
 Urząd Stanu Cywilnego
 
26.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Beata Talarek
8
25 754 11 44
691 427 061
 
27.
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
mgr inż. Hanna Dobrzyńska
19
25 754 11 44
 
 Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą
 
 
28.
Kierownik Wydziału
mgr inż. Stefan Gora9
25 754 12 44
 
29.
Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
mgr Małgorzata Lis
11
25 754 10 06
 
30.
Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Barbara Wałachowska
11
25 754 10 06
 
31.Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastrukturymgr Daniel Wąsik1025 754 12 44 
32.

Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury

mgr Iwona Kozieł1025 754 12 44 
33.Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastrukturymgr Marek Jaroń1025 754 12 44 
34.Inspektor ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznychinż. Michał Szymaniuk1025 754 12 44 
35.

Pomoc

administracyjna

mgr Iwona Iracka1125 754 10 06 
36.w/z inspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiskamgr Anita Głowacka1125 754 10 06