Oświadczenie majątkowe kierownika Wydziału

Wydział Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

1.Kierownik Wydziału Stefan Gora tel. 25 754 12 44
2. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury
Daniel Wąsik tel. 25 754 12 44
3. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury
Marcin Łapacz tel. 25 754 12 44
4. Inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury
Marek Jaroń tel. 25 754 12 44
5. Podinspektor ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych
Michał Szymaniuk tel. 25 754 12 44
6. Inspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska
Barbara Wałachowska tel. 25 754 10 06
7. Inspektor ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska
Małgorzata Lis tel. 25 754 10 006