Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


  1. Justyna Borzęcka – Przewodnicząca
  2. Regina Żywek – Wiceprzewodnicząca
  3. Jerzy Ośka
  4. Ryszard Bogusz
  5. Damian Zatyka