Stawki podatku rolnego w 2019 r.

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego

Stawka podatku z 1 ha

fizycznego

1.

Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha

100,00 zł

-

2.

Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha

-

200,00 zł

Stawki podatku rolnego w 2017r.

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego

Stawka podatku z 1 ha

fizycznego

1.

Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha

100,00 zł

-

2.

Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha

-

200,00 zł

Stawki podatku rolnego w 2016r.

Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego
Stawka podatku z 1 ha
fizycznego
1. Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha
87,52 zł
-
2. Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha
-
175,05 zł

Stawki podatku rolnego w 2015 r.

Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego
Stawka podatku z 1 ha
fizycznego
1. Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha
87,52 zł
-
2. Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha
-
175,05 zł

Stawki podatku rolnego w 2014 r.

Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego
Stawka podatku z 1 ha
fizycznego
1. Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha
87,52 zł
-
2. Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha
-
175,05 zł

Stawki podatku rolnego w 2013 r.

Lp.
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego
Stawka podatku z 1 ha
fizycznego
1.
Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha
87,52 zł
-
2.
Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha
-
175,05 zł

Stawki podatku rolnego w 2012 r.

Lp.
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego
Stawka podatku z 1 ha
fizycznego
1.
Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha
84,17 zł
-
2.
Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha
-
168,35 zł

Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć: 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych 3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługuj

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć: 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych 3. Podanie o ulgę