główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku rolnego w 2021 r.

Stawki podatku rolnego w 2021 r.

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego

Stawka podatku z 1 ha

fizycznego

1.

Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha

102,50 zł

-

2.

Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha

-

205,00 zł

artykuł nr 2

Stawki podatku rolnego w 2019 r.

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego

Stawka podatku z 1 ha

fizycznego

1.

Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha

100,00  zł

-

2.

Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha

-

200,00  zł

artykuł nr 3

Stawki podatku rolnego w 2017r.

 

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego

Stawka podatku z 1 ha

fizycznego

1.

Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha

100,00 zł

-

2.

Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha

-

200,00 zł

artykuł nr 4

Stawki podatku rolnego w 2016r.

Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego
Stawka podatku z 1 ha
fizycznego
1. Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha
 
87,52 zł
 
-
 2. Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha
 
  -
175,05 zł
artykuł nr 5

Stawki podatku rolnego w 2015 r.

Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1 ha przeliczeniowego
Stawka podatku z 1 ha
fizycznego
1. Podatek rolny dla gospodarstw powyżej 1 ha
 
87,52 zł
 
-
 2. Podatek dla właścicieli działek rolnych do 1 ha
 
  -
175,05 zł