Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2016-2017 z uwzględnieniem roku 2015.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załączniki
Decyzja Wp.OŚr.6233.3.2018 - WC SERWIS   1.182 MB

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów

Załączniki
Druk wniosku   459.432 KB

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2016 rok

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

Załączniki
Decyzja WP.OŚr.6233.4.2017   1.866 MB

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2015 rok

Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2013 - 2014

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2011 - 2012

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Żelechów za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żelechów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 r.

RAPORT z wykonania PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻELECHÓW za lata 2009 - 2010

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŻELECHÓW NA LATA 2010 - 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŻELECHÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻELECHÓW ZA LATA 2007 - 2008

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻELECHÓW NA LATA 2010 - 2013

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW NA LATA 2004-2011

Program usuwania azbestu

Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu usuwania azbestu i wy...

Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żelechów na lata 2009 – 2032”

PROJEKT PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU...

PROJEKT PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŻELECHÓW NA LATA 2009-2032

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŻELECHÓW

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY ŻELECHÓW

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO