główna zawartość
artykuł nr 1

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

artykuł nr 2

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2019 rok

artykuł nr 3

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2018 rok

artykuł nr 4

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2016-2017 z uwzględnieniem roku 2015.

artykuł nr 5

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych