główna zawartość
artykuł nr 6

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów

Załączniki:
Druk wniosku 459 KB
artykuł nr 7

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

artykuł nr 8

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2016 rok

artykuł nr 9

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych

Załączniki:
Decyzja WP.OŚr.6233.4.2017 MB
artykuł nr 10

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żelechów za 2015 rok