Stawki podatku leśnego na 2019 rok

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowana

Stawka podatku z 1ha fizycznego

1.

Powierzchnia lasu

38,50 zł

Stawki podatku leśnego w 2017r.

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka podatku z 1ha fizycznego

1.

Powierzchnia lasu

38,85 zł

Stawki podatku leśnego w 2016r.

Lp.

Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1ha fizycznego
1. Powierzchnia lasu 33,28 zł

Stawki podatku leśnego w 2015 r.

Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1ha fizycznego
1. Powierzchnia lasu 33,28 zł

Stawki podatku leśnego w 2014 r.

Lp. Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka podatku z 1ha fizycznego
1. Powierzchnia lasu 33,28 zł

Stawki podatku leśnego w 2013 r.

Lp.
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku z 1ha fizycznego
1.
Powierzchnia lasu
33,28 zł

Stawki podatku leśnego w 2012 r.

Lp.
Rodzaj przedmiotu opodatkowania
Stawka podatku z 1ha fizycznego
1.
Powierzchnia lasu
32,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty 1. Akt notarialny lub 2. Umowę dzierżawy lasu

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty: W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.