główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów oraz pozostałych elementów pasa drogowego z wyłączeniem jezdni 4,00 zł,

2) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości- 3,50,

3) przy zajęciu jezdni od 20 % jezdni do 50% szerokości- 6,00 zł,

4) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni- 8,00 zł,

 

Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w §1 pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za

1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajetej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim- 100,00 zł

2) w pozostałych elementach pasa drogowego- 40,00 zł

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2   powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego, usługowego- 3,00 zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów- 3,00 zł,

3) reklamy- 3,00 zł.