Rok 2004

Załączniki
XII-87-04   670.956 KB
XII-88-04   424.266 KB
XII-89-04   773.075 KB
XVII_107_04   632.500 KB
XVII_108_04   869.500 KB
XVII_109_04   79.000 KB
XVII_110_04   87.500 KB
XVII_111_04   56.500 KB
XVII_115_04   145.500 KB
XVII_116_04   81.500 KB
XVII_117_04   82.000 KB
XVII_118_04   189.000 KB
XVII_119_04   74.000 KB
XVII_120_04   92.000 KB
XVII_121_04   81.000 KB
XVII_122_04   125.000 KB
XVII_123_04   74.500 KB
XVII_124_04   134.000 KB
XVIII_125_04   955.268 KB
XVIII_127_04   199.867 KB
XVIII_128_04   182.207 KB
XVIII_129_04   101.530 KB
XVIII_130_04   96.091 KB
Uchwała Nr XIV/93/04 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechów   316.316 KB
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - mapa w skali 1 : 10 000   5.404 MB