Nabór na wolne stanowiska

Wybory samorządowe 2006

DECYZJA Nr 5/06 z dnia 08.09.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgod...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r, Nr.62,poz.627 z późn. zm) p o d a j ę d o w i a d o m o ś c i , że w publicznie dostępnym

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r, Nr.62,poz.627 z późn.zm)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację prze...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r, Nr.62,poz.627 z późn.zm) p o d a j ę d o w i a d o m o ś c i ,że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację prze...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r, Nr.62,poz.627 z późn.zm) p o d a j ę d o w i a d o m o ś c i ,że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o

Uwarunkowanie zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegają...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r, Nr.62,poz.627 z późn.zm) p o d a j ę d o w i a d o m o ś c i ,że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r, Nr.62,poz.627 z późn.zm)