ZARZĄDZENIE Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 grudnia...

ZARZĄDZENIE Nr 57/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 grudnia...

ZARZĄDZENIE Nr 56/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 grudnia...

ZARZĄDZENIE Nr 55/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 54/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 52/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 paździe...

ZARZĄDZENIE Nr 51/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 paździe...

ZARZĄDZENIE Nr 50/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 49/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 48/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 47/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 46/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 44/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 43/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 41/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 22 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 39/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 22 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 38/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 37/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 35/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Goniwilku

ZARZĄDZENIE Nr 34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 34/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Żelechowie ul. Ogrodowa 1

ZARZĄDZENIE Nr 33/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 33/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3

ZARZĄDZENIE Nr 32/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 czerwca...

ZARZĄDZENIE Nr 32/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 31/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19 czerwca...

ZARZĄDZENIE Nr 31/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr 30/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 maja 20...

ZARZĄDZENIE Nr 30/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 29/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 maja 20...

ZARZĄDZENIE Nr 29/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Żelechów - Pani Joanny Kamola do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 28/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 maja 20...

ZARZĄDZENIE Nr 28/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

ZARZĄDZENIE Nr 27/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 maja 20...

ZARZĄDZENIE Nr 27/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Żelechowie oraz otwartych terenów sportowych położonych przy ul. Ogrodowej 3

ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 kwietni...

ZARZĄDZENIE Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia...

ZARZĄDZENIE Nr 25/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 24/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia...

ZARZĄDZENIE Nr 24/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 23/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia...

ZARZĄDZENIE Nr 23/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia...

ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 21/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia...

ZARZĄDZENIE Nr 21/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia procedury kontroli gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30.03.2007...

ZARZĄDZENIE Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30.03.2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 20.03....

ZARZĄDZENIE Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 20.03.2007 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów na terenie miasta i gminy Żelechów.

ZARZĄDZENIE Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 marca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14.03.2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14.03.2007 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 lutego 200...

ZARZĄDZENIE Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE NR 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02....

ZARZĄDZENIE NR 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02.2007 r. w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum Jana Pawła II w Żelechowie

ZARZĄDZENIE NR 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02....

ZARZĄDZENIE NR 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02.2007 r. w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Ośki z zajmowanego stanowiska Dyrektora Gimnzajum im. Jana Pawła II w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 13/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02....

ZARZĄDZENIE Nr 13/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02.2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 26-02-...

ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 26-02-2007 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów do szkół w Żelechowie z terenu gminy Żelechów"  

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26.02.2007...

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26.02.2007 r. w sprawie: przedłożenia  sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19.02.20...

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19.02.2007 r. w sprawie : zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15.02.2007.

ZARZĄDZENIE Nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15.02.2007. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE Nr 8/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15.02.2007.

ZARZĄDZENIE Nr 8/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15.02.2007. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12.02.200...

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12.02.2007 r.w sprawie sprzedaży budynku drewnianego przeznaczonego do rozbiórki w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 16.01.2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 16.01.2007r. w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów - Pana Andrzeja Szubielskiego do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej  

ZARZĄDZENIE Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 5.01.2007...

ZARZĄDZENIE Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 5.01.2007r. w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów  

ZARZĄDZENIE NR 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 09.01.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 09.01.2007 r. w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2007

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 marca 2...

Zarządzenie Nr 18/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia

ZARZĄDZENIE Nr 25/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 1/06 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 14.12.2006r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi geodezyjnej.

ZARZĄDZENIE Nr 2/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie: składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Żelechów.

ZARZĄDZENIE Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29.12.2006r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 09.01.2007r.
w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 5/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 5.01.2007r.
w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 16.01.2007r.
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów - Pana Andrzeja Szubielskiego do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12.02.2007r.
w sprawie sprzedaży budynku drewnianego przeznaczonego do rozbiórki w drodze przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

ZARZĄDZENIE Nr 8/06 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 15.02.2007.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19.02.2007r
w sprawie : zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26.02.2007r.
w sprawie: przedłożenia  sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 26-02-2007r.
w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów do szkół w Żelechowie
z terenu gminy Żelechów"

ZARZĄDZENIE Nr 13/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02.2007r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 14/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 15/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 27.02.2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14.03. 2007r.
w sprawie: zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 19/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Żelechowie z dnia 20.03.2007r.
w sprawie powołania stałej Komisji do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów na terenie miasta i gminy Żelechów.

ZARZĄDZENIE Nr 20/07 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30.03.2007r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok

zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW

Rok 2007