Postanowienie nr OŚ.7625-10/07 z dnia 07.01.2008r. o odstąpieniu od obowi...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,poz.902 z późn. zm)

Postanowienie nr OŚ.7625-11/07 z dnia 07.01.2008r. o odstąpieniu od obowi...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,poz.902 z późn. zm)

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a n a b ó r na wolne stan...

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko pracy referent ds. finansowych w referacie: ds. obsługi szkół i przedszkola

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku naprawy sprzętu rolniczego

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żelechów ul.Ogrodowa.

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rea...

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żelechów ul.Chłopickiego planowanego do realizacji na działkach nr

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy...

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko pracy kierownik hali sportowej - ? etatu w referacie: Kultury fizycznej, sportu i bezpieczeństwa

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a n a b ó r na wolne stan...

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych

Inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA Nr 25416 ?ŻELECHÓW?

Inwestycja polegająca na budowie i przebudowie stacji paliw PKN ORLEN Nr ...

Inwestycja polegająca na budowie i przebudowie stacji paliw PKN ORLEN Nr 756

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół w gminie Żelechów

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Załączniki
sprawozdanie z wykonania budżetu   29.500 KB

Wykaz podatników którym umorzono zaległości podatkowe w 2006 r w kwocie wyższej niż 500 zł

DECYZJA Nr 2/07 z dnia 18.04.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgod...

DECYZJA Nr 2/07 z dnia 18.04.2007r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie ul. Kochanowskiego

Budowie instalacji do produkcji nawozu mineralnego – saletry wapni...

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r, Nr 129,poz.902) p o d a j ę d o w i a d o m o ś c i , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środow

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko pracy