główna zawartość
artykuł nr 1

Opinie RIO - 2020

artykuł nr 2

Opinie RIO - 2019

artykuł nr 3

Opinie RIO - 2018

Załączniki:
Uchwała Nr Si. 444.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem. 488 KB
Uchwała Nr Si.443.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. 411 KB
Uchwała Nr Si. 316.2018 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r. 583 KB
Uchwała Nr Si.218.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 262 KB
Uchwała Nr Si.189.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok. 664 KB
Uchwał Nr Si. 2.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2018-2028. 268 KB
artykuł nr 4

Opinie RIO - 2017

Załączniki:
Uchwała Nr Si.370.2017 Skłdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 372 KB
Uchwała Nr Si.369.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem. 376 KB
Uchwała Nr Si.302.2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żelechowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku 647 KB
Uchwała Nr Si. 179.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2016rok. MB
Uchwała Nr Si.4.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Gminy Żelechów na 2017 rok. 467 KB
Uchwała Nr Si.3.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 02 stycznia 2017r. w sprawie opinii o przawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żelechów na lata 2017-2028. 512 KB
Uchwała Nr Si.398.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem, oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2017 rok. 884 KB
Uchwała Nr Si.397.2016 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opini o przedłożonym przez Burmistrza Żelechowa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028. 719 KB
artykuł nr 5

Opinie RIO - 2016