główna zawartość
artykuł nr 21

ZARZĄDZENIE Nr 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

artykuł nr 22

ZARZĄDZENIE Nr 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integr...

artykuł nr 23

ZARZĄDZENIE Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

artykuł nr 24

ZARZĄDZENIE Nr 79/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 79/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

artykuł nr 25

ZARZĄDZENIE Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej