główna zawartość
artykuł nr 41

ZARZĄDZENIE Nr 62/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 62/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Goniwilku

artykuł nr 42

ZARZĄDZENIE Nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2008

artykuł nr 43

ZARZĄDZENIE Nr 60/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 60/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3

artykuł nr 44

ZARZĄDZENIE Nr 59/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 59/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

artykuł nr 45

ZARZĄDZENIE Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 stycznia 2008 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu