ZARZĄDZENIE Nr 102/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 grudni...

ZARZĄDZENIE Nr 102/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 101/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19 grudni...

ZARZĄDZENIE Nr 101/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działąnia archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 100/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 listop...

ZARZĄDZENIE Nr 100/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 99/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu

ZARZĄDZENIE Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 98/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów w przypadku podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 97/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w mieście i gminie Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 96/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 96/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

ZARZĄDZENIE Nr 95/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 06 listopa...

ZARZĄDZENIE Nr 95/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 94/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 paździe...

ZARZĄDZENIE Nr 94/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 paździe...

ZARZĄDZENIE Nr 93/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 października 2008 r. w sprawie unieważienia przetargu

ZARZĄDZENIE Nr 92/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 92/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników dzieciom i uczniom rozpoczynającym roczne przygotowanie  przedszkolne, naukę w kalsach I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2008-2009

ZARZĄDZENIE Nr 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 91/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 90/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE Nr 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 89/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 24 września 2008 r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE Nr 88/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19 wrześni...

ZARZĄDZENIE Nr 88/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej przyjętego w użytkowanie przez UMiG Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 87/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 87/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowści

ZARZĄDZENIE Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 86/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 85/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 85/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-sze półrocze 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 84/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

ZARZĄDZENIE Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 sierpni...

ZARZĄDZENIE Nr 83/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

ZARZĄDZENIE Nr 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 82/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 02 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 81/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki po...

ZARZĄDZENIE Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 02 lipca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 80/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr 79/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca...

ZARZĄDZENIE Nr 79/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26 czerwca...

ZARZĄDZENIE Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 maja 20...

ZARZĄDZENIE Nr 77/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 kwietni...

ZARZĄDZENIE Nr 76/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 75/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 kwietni...

ZARZĄDZENIE Nr 75/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE Nr 74/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 74/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 marca 2...

ZARZĄDZENIE Nr 73/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

ZARZĄDZENIE Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 71/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Kębłowie

ZARZĄDZENIE Nr 70/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 70/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Stefanowie

ZARZĄDZENIE Nr 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 69/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 68/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Kębłowie

ZARZĄDZENIE Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 67/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Stefanowie

ZARZĄDZENIE Nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 66/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 05 lutego ...

ZARZĄDZENIE Nr 65/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 05 lutego 2008 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów na terenie miasta i gminy Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 styczni...

ZARZĄDZENIE Nr 64/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burnistrza Miasta i Gminy Żelechów - Pana Andrzeja Szubielskiego do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Żelechów

ZARZĄDZENIE Nr 63/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 styczni...

ZARZĄDZENIE Nr 63/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Żelechowie

ZARZĄDZENIE Nr 62/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 styczni...

ZARZĄDZENIE Nr 62/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Goniwilku

ZARZĄDZENIE Nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 styczni...

ZARZĄDZENIE Nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2008

ZARZĄDZENIE Nr 60/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 styczni...

ZARZĄDZENIE Nr 60/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3

ZARZĄDZENIE Nr 59/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 styczni...

ZARZĄDZENIE Nr 59/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

ZARZĄDZENIE Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 styczni...

ZARZĄDZENIE Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 07 stycznia 2008 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego w najem w drodze przetargu oraz powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu