Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 160/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 160/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 159/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 159/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 158/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 158/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 157/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 157/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 156/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 155/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 155/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielania zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 154/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 154/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielania zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na napoje i środki utrzymania higieny osobistej pracowników Zespołu Szkół w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 153/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 153/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielania zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na paczki świąteczne dla dzieci pracowników Zespołu Szkół w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 152/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 152/09 z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120/09 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 151/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 151/09 z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Żelechów

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 150/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 150/09 z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Żelechowa na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 149/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa nr 149/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 148/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 148/09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji z dnia 23 listopada 2009 roku

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 147/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 147/09 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 42/07 Burmistrza miasta i Gminy Żelechów z dnia 2 kwietnia 2007 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 146/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 146/09 w sprawie zmiany wykazu rodzajów informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Żelechów z dnia 23 listopada 2009 roku

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 145/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 145/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 144/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 144/09 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uruchomienia gminnego "PUNKTU KONTAKTOWEGO"

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 143/09

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 143/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 142/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 142/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 141/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 141/09 z dnia 09 paździrnika 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 140/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 140/09 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 139/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 139/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 138/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 137/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 137/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 136/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 136/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-sze półrocze 2009 roku

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 135/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 135/09 z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 134/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 134/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Żelechów oraz jednostki organizacyjne gminy

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 133/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 133/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 132/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 132/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników niektórych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 131/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 131/09 z dnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 130/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 130/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 129/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 129/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 128/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 128/09 z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie powołania zastępcy pełnomocnika ochrony

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 127/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 127/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 126/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 126/09 z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 125/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 125/09 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 124/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 123/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 123/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 122/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 122/09 z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie zaminay w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 121/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 121/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 120/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 120/09 z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 119/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 119/09 z dnia 01 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia części dzierżawionej nieruchomości komunalnej położonej w Żelechowie w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 51

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 118/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 118/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie określenia rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 117/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 117/09 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone"

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 116/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 116/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 115/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 115/09 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Żelechowie na czas wojny

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 114/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 114/09 z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 113/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 113/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 112/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 111/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 111/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 110/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 110/09 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 109/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 109/09 z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 108/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 108/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 107/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 107/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 106/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 106/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 105/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 105/09 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 104/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 104/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 103/09

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 103/09 z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na rok 2009