główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o...

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechów na lata 2009-2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW o...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren zabytkowego parku dworskiego

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW o...

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie krytej pływalni przy Zespole Szkół w Żelechowie

artykuł nr 5

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby...

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni przy Zespole Szkół w Żelechowie