Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o przystąpieniu do opracowania projekt...

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechów na lata 2009-2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW o wyłożeniu do publicznego ...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren zabytkowego parku dworskiego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻELECHÓW o wyłożeniu do publicznego...

Zawiadomienie o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie krytej pływalni przy Zespole Szkół w Żelechowie

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływ...

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni przy Zespole Szkół w Żelechowie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływ...

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływ...

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji w miejscowości Żelechów ul. Chłopickiego i ul.Pudły"

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie sieci kanalizacji w miejscowości Żelechów ul. Wilczyska

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 05 maja 2009 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 05 maja 2009 r.

Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. kancelarii tajnej w referacie: samodzielne stanowisko- 1/2 etatu