Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 5/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 4/10

Zarządzenia Burmistrza Żelechowa Nr 3/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 2/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 1/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 247/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 246/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 245/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 244/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 243/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 242/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 241/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 240/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 239/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 238/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 237/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 236/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 235/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 234/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 233/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 232/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 231/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 230/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 229/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 228/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 227/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 226/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 225/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 224/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 223/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 222/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 221/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 220/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 219/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 218/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 217/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 216/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 215/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 214/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 213/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 212/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 211/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 210/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 209/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 208/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 207/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 206/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 205/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 204/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 203/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 202/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 201/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 200/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 199/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 198/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 197/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 196/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 195/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 194/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 194/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Żelechowie.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 193/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 193/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę mieszanki mineralno asfaltowej.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 192/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 192/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie działki nr 2657/1.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 191/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 191/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 190/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 189/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 189/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 188/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 188/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 187/2010

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 187/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 186/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 186/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę oprogramowania komputerowego do rozliczania wody i ścieków

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 185/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 185/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę kruszywa naturalnego

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 184/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 184/10 z dnia 15 marca 2010 r.  w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na zarządzanie budynkami komunalnymi w gminie Żelechów.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 183/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 183/10 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi równiarką i walcem ogumionym

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 182/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 181/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 181/10 z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielania zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 180/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 180/10 z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na wykonanie usługi geodezyjnej dla Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 179/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 179/10 z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zniesienia klauzuli tajności z planu obrony cywilnej Gminy Żelechów

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 178/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 178/10 z dnia 01.03.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 177/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 177/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Wydziału Palnowania i Zarządzania Infrastrukturą - Pana Tomasza Kulisy do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 176/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 176/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Woli Żelechowskiej"

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 175/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 175/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz jednostek podległych

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 174/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 174/10 z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę artykułów chcemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz jednostek podległych

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 173/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 173/10 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kotłówce gm. Żelechów w 2010 r.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 172/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 172/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na świadczenie usług wsparcia informatycznego dla Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 171/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 171/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 170/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 170/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów na 2010 rok

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 169/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 169/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia gminnego etapu XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień, woda - straż zawsze rękę poda"

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 168/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 168/10 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie trybu zamawiania, ewidencji, przechowywania i używania oraz likwidacji pieczęci urzędowych w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 167/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 167/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia treści regulaminu postępowania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 166/10

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 166/10 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: wszczęcia procedury udzielania zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 165/2010

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 165/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na dostawę oleju opałowego do szkół z terenu gminy Żelechów

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 164/2010

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 164/2010 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Żelechowie

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 163/2010

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 163/2010 w sprawie: upoważnienia Sekretarza Gminy Żelechów - Pani Krystyny Koryś do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 162/2010

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 162 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 161/2010

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 161/2010 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt gospodarskich