Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. informatycznych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ewidencji ludności i archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   1.435 MB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy Żelechów

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   572.564 KB
Informacja o wynikach naboru   89.814 KB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie - stanowisko ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie - stanowisko ds. utrzymania infrastruktury i zamówień publicznych.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   878.676 KB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   826.059 KB
Unieważnienie naboru   135.565 KB

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. finansowych

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelec...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stary...

Burmistrz Żelechowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelec...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   556.739 KB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjn...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Żelechowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka K...

Burmistrz Żelechowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. finansowych w Urzędzie Miejskim w ...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko ds. finansowych (umowa na zastępstwo).

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko: stanowisko ds. obsługi informatycznej oraz zamówień publicznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie - stanowisko ds. wymiaru podatków.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie - stanowisko ds. finansowych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko: ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,W TYM KIEROWNICZE STA...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na stanowisko: ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie - inspektor ds. koordynacji projektów inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie - inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze st...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Żelechowie - Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wielobranżowym Gospodars...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wielobranżowym Gospodarstwie Pomocniczym w Żelechowie - inspektor ds. wymiaru opłat za wodę i ścieki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wielobranżowym Gospodars...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wielobranżowym Gospodarstwie Pomocniczym w Żelechowie - Kierownik Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze st...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Kierownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze st...

Burmistrz Żelechowa ogłasza nabór na wolne stanowisko - Kierownik Wydziału Finasowego

Dostępne kategorie:
Ogłoszenia