Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie - kadencja 2010- 2014

Załączniki
Protokół Nr I/10 z pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 1 grudnia 2010r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.   136.723 KB
Protokół Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 13 grudnia 2010r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   121.401 KB
Protokół nr III/10 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 30 grudnia 2010r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.   127.292 KB
Protokół Nr IV/2011 z obrad sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 27 stycznia 2011 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   341.682 KB
Protokół Nr V/2011 z obrad sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 17 lutego 2011 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   283.888 KB
Protokół Nr VI z obrad sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 28 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   134.735 KB
Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 17 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   125.255 KB
Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 24 marca 2011 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.   163.610 KB
Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.   151.653 KB
Protokół Nr X/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 9 czerwca 2011 roku w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.   157.430 KB
Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 7 lipca 2011 r. w sali konferencyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   168.439 KB
Protokół z posiedzenia XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 25 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.   230.527 KB
Protokół nr XIII/2011 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, które odbyło się w dniu 28 września 2011 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   363.254 KB
Protokół nr XIV/2011 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, które odbyło się w dniu 24 października 2011 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   167.959 KB
Protokół nr XV/2011 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie która odbyła się w dniu 28 listopada 2011r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Żelechowie.   249.658 KB
Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.   248.042 KB
Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2012r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Żelechowie.   288.693 KB
Protokół Nr XVIII/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej w Żelechowie, które odbyło się w dniu 29 lutego 2012r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.   212.756 KB
Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 19 marca 2012r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie.   247.639 KB
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   499.140 KB
Protokół nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 31 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.   191.837 KB
Protokół Nr XXII/2012 z sesji rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się się dnia 28 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   310.326 KB
Protokół Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 30 lipca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   76.928 KB
Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 27 września 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   766.264 KB
Protokół Nr XXV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, odbytej w dniu 9 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   105.980 KB
Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, odbytej w dniu 29 listopada 2012 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   486.453 KB
Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, odbytej w dniu 17 grudnia 2012 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   289.109 KB
Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   96.957 KB
Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, odbytej w dniu 22 stycznia 2013 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   483.629 KB
Protokól Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 7 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   476.074 KB
Protokół Nr XXXI/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 18 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   678.333 KB
Protokół Nr XXXII/2013 z nadzwyczajnej Sesji rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   69.025 KB
Protokół Nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   580.547 KB
Protokół Nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 27 maja 2013 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   440.535 KB
Protokół Nr XXXV/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   758.817 KB
Protokół Nr XXXVI/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 10 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   180.697 KB
Protokół Nr XXXVII/2013 z Sesji rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2013 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   351.330 KB
Protokół Nr XXXVIII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 24 września 2013 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   434.854 KB
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 24 października 2013 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   422.017 KB
Protokół Nr XL/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   334.297 KB
Protokół Nr XLI/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.   41.432 KB
Protokół Nr XLII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 29 stycznia 2014 roku w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   563.017 KB
Protokół Nr XLII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 25 lutego 2014 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   578.850 KB
Protokół Nr XLIV/2014 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 5 marca 2014 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   379.957 KB
Protokół Nr XLVI/2014 z Sesjo Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   552.978 KB
Protokół Nr XLVII/2014 z Sesjo Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 26 maja 2014 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   462.460 KB
Protokół Nr XLVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2014 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   771.028 KB
Protokół Nr XLIX/2014 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   613.265 KB
Protokół Nr L/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2014 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   471.827 KB
Protokół Nr LI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 30 września 2014 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   431.628 KB
Protokół Nr LII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 30 października 2014 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie   595.397 KB
Protokół Nr LIII/2014 z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu 12 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie   270.686 KB