Sprawozdania budżetowe - 2018

Załączniki
Sprawozdanie Rb - NDS I kwartał 2018 r.   765.108 KB
Sprawozdanie Rb- 28S za I kwartał 2018 r.   6.563 MB
Sprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2018 r.   570.731 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2018r.   3.040 MB
Sprawozdanie Rb-N na koniec I kwartału 2018 r.   527.546 KB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018   3.008 MB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018   6.521 MB
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności, wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku   498.213 KB
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań, wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku   547.699 KB
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018   749.774 KB
Sprawozdanie Rb- N o stanie należnoci orz wybranych aktywow finansowych na koniec III kwartalu 2018r.   512.218 KB
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 30 września roku 2018.   3.364 MB
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego od poczatku roku do dnia 30 września roku 2018.   7.181 MB
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułow dłuznych oraz potraceń i gwarancji na koniec III kwartału 2018 roku.   554.895 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018.   713.686 KB
Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.   6.509 MB
Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.   3.494 MB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2018roku.   710.782 KB
Sprawozdanie Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywow finansowych na koniec IV kwartału 2018 roku.   477.543 KB
Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartalu 2018 roku.   631.069 KB

Sprawozdania budżetowe - 2017

Sprawozdania budżetowe - 2016

Sprawozdania budżetowe - 2015

Załączniki
Rb27S stan na 31 marca 2015 r.   3.780 MB
Rb28S stan na 31 marca 2015 r.   8.744 MB
RbNDS stan na 31 marca 2015 r.   836.226 KB
Rb Z stan na koniec I kwartału 2015 r.   886.228 KB
Rb N stan na koniec I kwartału 2015 r.   789.324 KB
Rb-27S stan na 30 czerwca 2015   4.588 MB
Rb-28S stan na 30 czerwca 2015   1,007.393 KB
Rb-NDS stan na 30 czerwca 2015   839.827 KB
Rb-Z stan na koniec II kwartału 2015   919.658 KB
Rb-N stan na koniec II kwartału 2015   818.232 KB
Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - część 1   1.355 MB
Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - część 2   4.915 MB
Rb-27S stan na 30 września 2015   5.077 MB
Rb-28S stan na 30 września 2015   8.916 MB
Rb-NDS stan na 30 września 2015   844.550 KB
Rb-Z stan na koniec III kwartału 2015   885.395 KB
Rb-N stan na koniec III kwartału 2015   754.633 KB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 1   5.797 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 2   5.204 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 3   4.775 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 4   4.746 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 5   4.077 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 6   6.321 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 7   3.592 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 8   572.277 KB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 9   2.606 MB

Sprawozdania budżetowe - 2014

Sprawozdania budżetowe - 2013

Sprawozdania budżetowe - 2012

Sprawozdania budżetowe - 2011

Sprawozdania budżetowe - 2010

Sprawozdania budżetowe - 2009