główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania budżetowe -2019

Załączniki:
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. 603 KB
Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. 784 KB
Sprawozdanie Rb- Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku. MB
Sprawozdanie Rb- N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku. 88 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorząd terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019. 10 MB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. MB
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku. 90 KB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019. 580 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. 786 KB
Sprawozdanie Rb- N kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku. 520 KB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019. MB
Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. 517 KB
Sprawozdania Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 r. 483 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie JST od początku roku do dnia 31 marca 2019 r. 766 KB
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca 2019r. MB
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 marca 2019r. MB
artykuł nr 2

Sprawozdania budżetowe - 2018

Załączniki:
Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartalu 2018 roku. 631 KB
Sprawozdanie Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywow finansowych na koniec IV kwartału 2018 roku. 478 KB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2018roku. 711 KB
Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. MB
Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. MB
Sprawozdanie Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018. 714 KB
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułow dłuznych oraz potraceń i gwarancji na koniec III kwartału 2018 roku. 555 KB
Sprawozdanie Rb- 28S z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego od poczatku roku do dnia 30 września roku 2018. MB
Sprawozdanie Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 30 września roku 2018. MB
Sprawozdanie Rb- N o stanie należnoci orz wybranych aktywow finansowych na koniec III kwartalu 2018r. 512 KB
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 750 KB
Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań, wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 548 KB
Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności, wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku 498 KB
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 MB
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 MB
Sprawozdanie Rb-N na koniec I kwartału 2018 r. 528 KB
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2018r. MB
Sprawozdanie Rb-Z na koniec I kwartału 2018 r. 571 KB
Sprawozdanie Rb- 28S za I kwartał 2018 r. MB
Sprawozdanie Rb - NDS I kwartał 2018 r. 765 KB
artykuł nr 3

Sprawozdania budżetowe - 2017

artykuł nr 4

Sprawozdania budżetowe - 2016

artykuł nr 5

Sprawozdania budżetowe - 2015

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 9 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 8 572 KB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 7 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 6 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 5 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 4 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 3 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 2 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 1 MB
Rb-N stan na koniec III kwartału 2015 755 KB
Rb-Z stan na koniec III kwartału 2015 885 KB
Rb-NDS stan na 30 września 2015 845 KB
Rb-28S stan na 30 września 2015 MB
Rb-27S stan na 30 września 2015 MB
Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - część 2 MB
Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - część 1 MB
Rb-N stan na koniec II kwartału 2015 818 KB
Rb-Z stan na koniec II kwartału 2015 920 KB
Rb-NDS stan na 30 czerwca 2015 840 KB
Rb-28S stan na 30 czerwca 2015 1,007 KB
Rb-27S stan na 30 czerwca 2015 MB
Rb N stan na koniec I kwartału 2015 r. 789 KB
Rb Z stan na koniec I kwartału 2015 r. 886 KB
RbNDS stan na 31 marca 2015 r. 836 KB
Rb28S stan na 31 marca 2015 r. MB
Rb27S stan na 31 marca 2015 r. MB