Sprawozdania budżetowe - 2018

Sprawozdania budżetowe - 2017

Sprawozdania budżetowe - 2016

Sprawozdania budżetowe - 2015

Załączniki
Rb27S stan na 31 marca 2015 r.   3.780 MB
Rb28S stan na 31 marca 2015 r.   8.744 MB
RbNDS stan na 31 marca 2015 r.   836.226 KB
Rb Z stan na koniec I kwartału 2015 r.   886.228 KB
Rb N stan na koniec I kwartału 2015 r.   789.324 KB
Rb-27S stan na 30 czerwca 2015   4.588 MB
Rb-28S stan na 30 czerwca 2015   1,007.393 KB
Rb-NDS stan na 30 czerwca 2015   839.827 KB
Rb-Z stan na koniec II kwartału 2015   919.658 KB
Rb-N stan na koniec II kwartału 2015   818.232 KB
Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - część 1   1.355 MB
Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - część 2   4.915 MB
Rb-27S stan na 30 września 2015   5.077 MB
Rb-28S stan na 30 września 2015   8.916 MB
Rb-NDS stan na 30 września 2015   844.550 KB
Rb-Z stan na koniec III kwartału 2015   885.395 KB
Rb-N stan na koniec III kwartału 2015   754.633 KB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 1   5.797 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 2   5.204 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 3   4.775 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 4   4.746 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 5   4.077 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 6   6.321 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 7   3.592 MB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 8   572.277 KB
Zarządzenie Nr 0050.111.2016 Burmistrza Żelechowa z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 - część 9   2.606 MB

Sprawozdania budżetowe - 2014

Sprawozdania budżetowe - 2013

Sprawozdania budżetowe - 2012

Sprawozdania budżetowe - 2011

Sprawozdania budżetowe - 2010

Sprawozdania budżetowe - 2009