główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Żelechowa ogłasza wyniki naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych.

artykuł nr 2

Obwieszczenie

Burmistrz Żelechowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.09.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej planowanej do realizacji w Żelechowie (wzdłuż części ulicy Wilczyskiej) oraz w Gózdku (wzdłuż dróg powiatowych w terenie zabudowanym), gm. Żelechów.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji spółkom wodnym

Załączniki:
Wniosek 224 KB
Ogłoszenie o naborze wniosków 30 KB
artykuł nr 4

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Załączniki:
Sprawozdanie 86 KB
artykuł nr 5

Informacja

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresie zadań partnerów