Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenia

Obwieszczenia w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Obwieszczenia

Załączniki
Obwieszczenie   354.328 KB
Obwieszczenie   364.791 KB
Obwieszczenie   365.208 KB

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji