główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr XXXIX/262/2017 - XXXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

artykuł nr 2

Uchwały Nr XXXVIII/253/2017 - XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

artykuł nr 3

Uchwały Nr XXXVII/251/2017 - XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2017 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XXXVI/238/2017 - XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r.

Załączniki:
Uchwala XXXVI/238/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017 MB
Uchwała Nr XXXVI/239/2017 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów 179 KB
Uchwała Nr XXXVI/240/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018 262 KB
Uchwała Nr XXXVI/241/2017 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018 141 KB
Uchwała Nr XXXVI/242/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018 332 KB
Uchwała Nr XXXVI/243/2017 w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018 924 KB
Uchwała Nr XXXVI/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 285 KB
Uchwała Nr XXXVI/244/2017 załączniki MB
Uchwała Nr XXXVI/245/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku 289 KB
Uchwała Nr XXXVI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie 290 KB
Uchwała Nr XXXVI/247/2017 w spraie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Żelechowskiej 270 KB
Uchwała Nr XXXVI/248/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Żelechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Żelechowie 307 KB
chwała Nr XXXVI/249/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Stefanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie 302 KB
Uchwała Nr XXXVI/250/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów 908 KB
Uchwała Nr XXXVI/250/2017 załączniki MB
artykuł nr 5

Uchwały Nr XXXV/232/2017 - XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2017 r.