Uchwały Nr XXXIX/262/2017 - XXXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwały Nr XXXVIII/253/2017 - XXXVIII/261/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 - 2028   2.985 MB
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2018 rok   590.334 KB
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 - część opisowa budżetu na 2018 rok   4.775 MB
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 - część tabelaryczna budżetu na 2018 rok   10.993 MB
Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028   3.337 MB
Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   1.207 MB
Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Żelechów innym instrumentem płatniczym   131.473 KB
Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie pogramu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok   1.200 MB
Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków   228.914 KB
Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żelechowie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej   157.666 KB
Uchwała Nr XXXVIII/261/2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki gruntowej zlokalizowanej w Stefanowie gm. Żelechów na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej   156.285 KB

Uchwały Nr XXXVII/251/2017 - XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2017 r.

Uchwały Nr XXXVI/238/2017 - XXXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2017 r.

Załączniki
Uchwala XXXVI/238/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   2.059 MB
Uchwała Nr XXXVI/239/2017 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów   179.198 KB
Uchwała Nr XXXVI/240/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2018   262.190 KB
Uchwała Nr XXXVI/241/2017 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018   140.592 KB
Uchwała Nr XXXVI/242/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018   332.006 KB
Uchwała Nr XXXVI/243/2017 w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2018   923.925 KB
Uchwała Nr XXXVI/244/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych   284.847 KB
Uchwała Nr XXXVI/244/2017 załączniki   3.438 MB
Uchwała Nr XXXVI/245/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku   289.380 KB
Uchwała Nr XXXVI/246/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie   289.672 KB
Uchwała Nr XXXVI/247/2017 w spraie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Żelechowskiej   270.300 KB
Uchwała Nr XXXVI/248/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Żelechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Żelechowie   307.323 KB
chwała Nr XXXVI/249/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Stefanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie   301.515 KB
Uchwała Nr XXXVI/250/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   908.021 KB
Uchwała Nr XXXVI/250/2017 załączniki   3.510 MB

Uchwały Nr XXXV/232/2017 - XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała XXXIV/228/2017 - XXXIV/231/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 lipca 2017 r.

Uchwały XXXIII/219/17 - XXXIII/227/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.

Załączniki
Uchwała XXXIII/219/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów".   1.414 MB
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/219/2017   3.326 MB
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/219/2017   6.868 MB
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/219/2017   8.150 MB
Uchwała XXXIII/220/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   1.317 MB
Załączniki do Uchwały XXXIII/220/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   7.667 MB
Uchwała XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów   1.216 MB
Załączniki Nr 1-2 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   698.646 KB
Załączniki Nr 3-5 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.991 MB
Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   317.767 KB
Załącznik Nr 7 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   727.277 KB
Załączniki Nr 8-9 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   791.425 KB
Załącznik Nr 10 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   2.792 MB
Załącznik Nr 11 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.637 MB
Załączniki Nr 12-13 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   673.566 KB
Załącznik Nr 14 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   705.780 KB
Załączniki Nr 15-18 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.349 MB
Załączniki Nr 19-20 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.318 MB
Załączniki Nr 21-22 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.260 MB
Załączniki Nr 23-26 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.443 MB
Załącznik Nr 27 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   882.466 KB
Załącznik Nr 28 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   375.699 KB
Załączniki Nr 29-30 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   1.412 MB
Załączniki Nr 31-32 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   675.642 KB
Załączniki Nr 33-35 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   2.348 MB
Załączniki Nr 36 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r   322.532 KB
Załączniki Nr 37-41 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   3.454 MB
Załącznik Nr 42 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   298.248 KB
Załącznik Nr 43 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   545.288 KB
Załącznik Nr 44 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   282.163 KB
Załącznik Nr 45 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   513.744 KB
Załącznik Nr 46 do Uchwały XXXIII/221/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.   183.395 KB
Uchwała XXXIII/222/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017-2028   6.001 MB
Uchwała XXXIII/223/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   4.307 MB
Uchwała XXXIII/224/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorstwa ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów   1.012 MB
Uchwała XXXIII/225/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żelechów.   1.037 MB
Uchwała XXXIII/226/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym   276.296 KB
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów   227.948 KB

Uchwały XXXII/214/17 - XXXII/218/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwały XXXI/204/17 - XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/204/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028   5.503 MB
Uchwała Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2017   3.624 MB
Uchwała Nr XXXI/206/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych   1.123 MB
Uchwała Nr XXXI/207/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   236.815 KB
Uchwała Nr XXXI/208/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów   406.101 KB
Uchwała Nr XXXI/209/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli   370.865 KB
Uchwała Nr XXXI/210/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Żelechowie   183.775 KB
Uchwała Nr XXXI/211/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Żelechów   2.107 MB
Uchwała Nr XXXI/212/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej   256.533 KB
Uchwała Nr XXXI/213/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym   240.139 KB

Uchwały XXX/195/17- XXX/203/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r.

Załączniki
Uchwała XXX/195/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.   1.882 MB
Uchwała XXX/196/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2017 roku.   1.165 MB
Uchwała XXX/197/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2017.   3.393 MB
Uchwała XXX/198/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2017.   1.470 MB
Uchwała XXX/199/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.   319.544 KB
Uchwała XXX/200/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017-2021   466.891 KB
Uchwała XXX/201/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017-2028.   5.409 MB
Uchwała XXX/202/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   3.739 MB
Uchwała XXX/203/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.   554.155 KB

Uchwała XXIX/194/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 lutego 2017 r.

Uchwały XXVIII/185/17 - XXVIII/193/17 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXIII/185/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów   385.359 KB
Uchwała Nr XXIII/186/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów   5.573 MB
Uchwała Nr XXIII/186/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów (z załącznikami)   5.064 MB
Uchwała Nr XXIII/187/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017 - 2028   5.482 MB
Uchwała Nr XXVIII/188/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017   4.279 MB
Uchwała Nr XXVIII/189/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych   230.150 KB
Uchwała Nr XXVIII/190/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego   3.261 MB
Uchwała Nr XXVIII/191/2017 z dnia 9 lutego 2017 ro. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budwoą sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żelechów", przyjęcia do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w Studium Wykonalności praz akceptacji założonych w nim planów taryfowych.   311.394 KB
Uchwała Nr XXVIII/192/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2017 - 2021.   1.412 MB
Uchwała Nr XXVIII/193/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   723.898 KB

Uchwały Nr XXVII/183/2017-XXVII/184/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 stycznia 2017r.