Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja dotycząca wydanych decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy

Załączniki
Informacja   120.446 KB

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Załączniki
Ogłoszenie   256.307 KB
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy   1.269 MB