Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki
Obwieszczenie   392.245 KB

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew.

Załączniki
Obwieszczenie   376.801 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce-Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami w m. Żelechów oraz Jarczew".

Załączniki
Obwieszczenie   245.597 KB

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od km 25+200 do km 28+050"

Załączniki
Obwieszczenie   231.558 KB