główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2020 r.

Załączniki:
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 91 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 93 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 87 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 85 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 85 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Publiczne Przedszkole - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 84 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 84 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 85 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 86 KB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2020r. 62 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 76 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 76 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 77 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 75 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 76 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Publiczne Przedszkole - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 80 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 80 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Zakład Gospodarki Komunalnej - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 81 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 85 KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzone na dzień 31.12.2020r. 79 KB
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie na dzień 31.12.2020r. 633 KB
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku na dzień 31.12.2020 r. 640 KB
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej na dzień 31.12.2020r. 635 KB
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Stefanowie na dzień 31.12.2020 r. 635 KB
Bilans jednostki budżetowej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2020r. 288 KB
Bilans samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2020r. 622 KB
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Żelechowie na dzień 31.12.2020 r. 1,016 KB
Bilans jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Żelechowie na dzień 31.12.2020r. 650 KB
Bilans jednostki budżetowej Publiczne Przedszkole na dzień 31.12.2020r. 607 KB
Bilans jednostki budżetowej Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu na dzień 31.12.2020r. 486 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2019 r.

Załączniki:
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Publiczne Przedszkole w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Publiczne Przedszkole - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmień w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019 r. MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Przedszkole w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 418 KB
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
artykuł nr 3

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2018 r.

obrazek