główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2019 r.

Załączniki:
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Publiczne Przedszkole w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy ) - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Publiczne Przedszkole - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmień w funduszu jednostki - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzone na dzień 31.12.2019r. MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzone na dzień 31.12.2019 r. MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
Bilans jednostki budżetowej - Publiczne Przedszkole w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa w Stefanowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 10 MB
Bilans jednostki budżetowej - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - sporządzony na dzień 31.12.2019r. 418 KB
Bilans jednostki budżetowej - Urząd Miejski w Żelechowie - sporządzony na dzień 31.12.2019r. MB
artykuł nr 2

Sprawozdania finansowe jednostkowe 2018 r.

obrazek