główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w miejscowości Łomnica gm. Żelechów ”.

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w miejscowości Łomnica gm. Żelechów ”.

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻELECHOWA o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów”