główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Nr XXVIII/195/2021 - XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2021 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/202/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 194 KB
Uchwała Nr XXVIII/201/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2021 roku 207 KB
Uchwała Nr XXVIII/200/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żelechów w latach 2021-2023 132 KB
Uchwała Nr XXVIII/199/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 105 KB
Uchwała Nr XXVIII/198/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów) - etap II". 190 KB
Uchwała Nr XXVIII/197/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. 555 KB
Uchwała Nr XXVIII/196/2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2021-2030 MB
Uchwała Nr XXVIII/195/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów 283 KB
artykuł nr 2

Uchwały Nr XXVII/188/2021 - XXVII/194/021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2021 r.