Przetarg nieograniczony na roboty budowlane"Wykonanie remontu drogi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane"Wykonanie remontu drogi gminnej w Woli Żelechowskiej"

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Wybór banku udzi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. "Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na inwestycje".

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie nawierzchn...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w gminie Żelechów"

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na teren miesta i gmi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego na teren miesta i gminy Żelechów"

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie termomoder...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie termomodernizacji budynków szkół w mieście i gminie Żelechów"

Przetarg nieograniczony na "Dostawę kruszywa naturalnego ".

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę kruszywa naturalnego ".

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie usługi równiarką i samojezdny...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie usługi równiarką i samojezdnym walcem ogumionym ".

Przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów biurowych ".

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę artykułów biurowych ".

-- Wykonanie termomodernizacji budynków szkół w mieście i gminie Żelechów...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie termomodernizacji budynków szkół w mieście i gminie Żelechów"

Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Żelechowie

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na roboty budowlane: „Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Żelechowie ”

Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie - zlewnia PP.2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Żelechów: budowa sieci kanalizacyjnej z przyłšczami w Żelechowie - zlewnia PP.2