Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie modernizacj...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie"

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa wielofunkcyjne...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie"

Przetarg nieograniczony na: "Zakup średniego samochodu Pożarniczego...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ? ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup średniego samochodu Pożarniczego"

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa bieżni lekkoat...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ? ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoczni w dal przy zespole szkół w Stefanowie"

Przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żel...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie".

Przetarg nieograniczony na: "Dostawę oleju opałowego"

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę oleju opałowego"

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:„Budowa boiska przy sz...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa boiska przy szkole podstawowej w Stefanowie”

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Wykonanie modernizac...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów”

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa kanalizacji s...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro. Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelec

przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Wykonanie termomoder...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej”

Przetarg nieograniczony na "wykonanie audytu energetycznego dla Spó...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na "wykonanie audytu energetycznego dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie".

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie usługi równiarką i samojezdn...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie usługi równiarką i samojezdnym walcem ogumionym ”.

Przetarg nieograniczony na „Dostawę kruszywa naturalnego”

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę kruszywa naturalnego ”.

Przetarg nieograniczony na „Dostawę cementu”

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę cementu”.

Dowożenie uczniów do szkół w Żelechowie z terenu gminy Żelechów

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowożenie uczniów do szkół w Żelechowie z terenu gminy Żelechów”.