Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powi...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 15.00 m2 znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Żelechów

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o p...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 15.00 m2 znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Żelechów

Przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żele...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudskiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na „Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie”.  

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie remontu drog...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Wykonanie remontu drogi gminnej w Kotłówce"

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 15.00 m2 znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Żelechów

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 32.00 m2 znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Żelechów

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów og...

Przetarg nieograniczony na: "Dostawę kruszywa drogowego"

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów og...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa budynku sanitariatu ogólnodostępnego dla potrzeb targowicy w Żelechowie"

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Modernizacja drogi gmi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej"

Przetarg nieograniczony na: "Dostawę wyrobów betonowych"

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę wyrobów betonowych"

Przetarg nieograniczony na modernizację kotłowni przy Spółdzielni Mieszka...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na:Modernizacja kotłowni przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 15.00 m2 znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Żelechów

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 40.00 m2 znajdującego się w budynku stanowiącym własność Gminy Żelechów

Przetarg nieograniczony na: Wykonanie ewidencji i inwentaryzacji dróg gmi...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ul. Piłsudskiego 47 ,08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie ewidencji i inwentaryzacji dróg gminnych dla Miasta i Gminy Żelechów