Ogłoszenie o przetargu "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechow...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie na podstawie ulgowych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Ogłoszenie o przetargu "Zakup i dostawa komputerów dla 4 szkół pods...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawa komputerów dla 4 szkół podstawowych w Gminie Żelechów w ramach projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz s...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla 4 szkół podstawowych w Gminie Żelechów w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”.

Ogłoszenie o przetargu "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 70...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 700 000 na finansowanie planowanego deficytu Gminy Żelechów w 2013 roku"

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gmini...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie modernizacji dróg gminnych w gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odp...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odp...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczal...

 Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gelechów"

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa kruszywa drogowego"

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Dostawa kruszywa drogowego"

Ogłoszenie o przetargu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w mi...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego"

Ogłoszenie o przetargu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w mi...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego"

Ogłoszenie o przetargu "Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współc...

Burmistrz Żelechowa ogłasza przetarg nieograniczony "Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne"