Zapytanie Ofertowe "Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach Nr 1314...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego "Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach Nr 131412W - nawierzchnia bitumiczna". Termin i miejsce składania ofert: do 10.11.2014 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie Ofertowe "Udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczenia ter...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczenia terminowej zapłaty przez Gminę Żelechów, jako inwestora, wynagrodzenia należytego wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne"". Termin i miejsce składania ofert: do 04.08.2014 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie ofertowe "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kana...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Gminie Żelechów". Termin i miejsce składania ofert: do 30.07.2014 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie ofertowe "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie&...

 Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie". Termin i miejsce składania ofert: do 14.07.2014 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie ofertowe "Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelecho...

 Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie". Termin i miejsce składania ofert: do 02.07.2014 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie ofertowe "Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelecho...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie". Termin i miejsce składania ofert: do 24.06.2014 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie ofertowe "Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkó...

 Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Stefanowie". Termin i miejsce składania ofert: do 06.06.2014 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie ofertowe na "Budowę elektroenergetycznej kablowej linii ni...

 Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na "Budowę elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia - oświetlenia ulicznego w miejscowości Piastów - Etap II". Termin i miejsce składania ofert: do 05.05.2014 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie Ofertowe "Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotnicz...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie". Termin i miejsce składania ofert: do 07.03.2014 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu. 

Zapytanie Ofertowe na "Dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejski...

 Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie".  Termin i miejsce składania ofert:  do 16.01.2014 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.