Zapytanie ofertowe "Zakup koparko - ładowarki"

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Zakup koparko - ładowarki". Termin i miejsce składania ofert: do 03.12.2015 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.

Rozeznanie cenowe "Zakup i montaż infrastruktury edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w Żelechowie oraz utworzenie ogrodu dydaktycznego"

Rozeznanie cenowe "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla M...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Żelechów". Termin i miejsce składania ofert: do 26.08.2015 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.  

Rozeznanie cenowe "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie w ...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie w roku szkolnym 2015/2016". Termin i miejsce składania ofert: do 21.08.2015 r. do godz. 9.00, sekretariat Urzędu.

Rozeznanie cenowe "Zakup wyposażenia Klubu Dziecięcego w Pluszowym M...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Zakup wyposażenia Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu". Termin i miejsce składania ofert: do 12.08.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.  

Rozeznanie cenowe "Wykonanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawo...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na zadania pn. "Wykonanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku".  Termin i miejsce składania ofert:  do 10.08.2015 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.

Rozeznanie cenowe "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów"

Rozeznanie cenowe "Modernizacja alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelec...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie".  Termin i miejsce składania ofert:  do 09.06.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Rozeznanie cenowe na "Wykonanie robót budowlanych w garażu OSP Huta ...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Wykonanie robót budowlanych w garażu OSP w Hucie Żelechowskiej".  Termin i miejsce składania ofert:  do 05.06.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Rozeznanie cenowe na "Wykonanie adaptacji lokalu na potrzeby klubu d...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Wykonanie adaptacji lokalu na potrzeby klubu dziecięcego w budynku Publicznego Przedszkola "Pluszowy Miś" w Żelechowie przy wsparciu programu MALUCH 2015".  Termin i miejsce składania ofert:  do 02.06.2015 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie Ofertowe na "Wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Prz...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie".  Termin i miejsce składania ofert:  do 24.02.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie Ofertowe na "Dostawę artykułów chemicznych do Urzędu Miejs...

  Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie".  Termin i miejsce składania ofert:  do 16.01.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

Zapytanie Ofertowe na "Dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejski...

 Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na "Dostawę artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie".  Termin i miejsce składania ofert:  do 16.01.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.