główna zawartość
artykuł nr 6

Rozeznanie cenowe "Wykonanie modernizacji...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na zadania pn. "Wykonanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku". Termin i miejsce składania ofert: do 10.08.2015 r. do godz. 12.00, sekretariat Urzędu.

artykuł nr 7

Rozeznanie cenowe "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów"

artykuł nr 8

Rozeznanie cenowe "Modernizacja alejki przy ul....

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie". Termin i miejsce składania ofert: do 09.06.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

artykuł nr 9

Rozeznanie cenowe na "Wykonanie robót budowlanych...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Wykonanie robót budowlanych w garażu OSP w Hucie Żelechowskiej". Termin i miejsce składania ofert: do 05.06.2015 r. do godz. 16.00, sekretariat Urzędu.

artykuł nr 10

Rozeznanie cenowe na "Wykonanie adaptacji lokalu...

Burmistrz Żelechowa wszczyna procedurę udzielenia zamówienia na podstawie rozeznania cenowego na "Wykonanie adaptacji lokalu na potrzeby klubu dziecięcego w budynku Publicznego Przedszkola "Pluszowy Miś" w Żelechowie przy wsparciu programu MALUCH 2015". Termin i miejsce składania ofert: do 02.06.2015 r. do godz. 14.00, sekretariat Urzędu.