główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu "Odbieranie,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu "Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów dla mieszkańców w ramach projektu: "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów""

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - etap I"

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie przebudowy ulicy Kochanowskiego w Żelechowie, odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej oraz drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów"