główna zawartość
artykuł nr 1

Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w miejscowości Sokolniki na odcinku od km 0+485 do km 1+435 o długości 0,95 km wraz z przepustami w km 0+790 i 1+017.

artykuł nr 2

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół w Żelechowie

artykuł nr 3

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ratusza w Żelechowie - II postępowanie

artykuł nr 4

Modernizacja dróg gminnych w gminie Żelechów

artykuł nr 5

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ratusza w Żelechowie.

obrazek