Zapytanie ofertowe na dowożenie dzieci z Gminy Żelechów na basen

Rozeznanie cenowe "Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Żelechowie w roku szkolnym 2018/2019"

Zakup tablic interaktywnych do szkół podstawowych w Stefanowie i Starym Goniwilku

Kompleksowe mycie elewacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żelechowie przy ul. Ogrodowej.

Zapytanie ofertowe na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej.

Rozeznanie cenowe "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów"

Rozeznanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy termomodernizacji budynku MGOK w Żelechowie

Rozeznanie cenowe na "Zakup artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych na terenie Gminy Żelechów

Rozeznanie cenowe na "Zakup artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych w Gminie Żelechów