Rozeznanie cenowe "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów"

Rozeznanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy termomodernizacji budynku MGOK w Żelechowie

Rozeznanie cenowe na "Zakup artykułów chemicznych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych na terenie Gminy Żelechów

Rozeznanie cenowe na "Zakup artykułów biurowych do Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz Szkół Podstawowych w Gminie Żelechów