główna zawartość
artykuł nr 1

„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie”

artykuł nr 2

„Zakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach programu: Powszechny dostęp do szybkiego internetu działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +”.

artykuł nr 3

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów”.

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej nr 131511W (ul. Sikorskiego) w Żelechowie

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Nowym Goniwilku