główna zawartość
artykuł nr 1

Wymeldowanie z pobytu czasowego

 

Wymeldowanie z pobytu czasowego


Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego

Opłaty
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Żelechowie Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców - pok. Nr 12, tel. 75-41-138

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu czasowego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993).