Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub...

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wydanie aktów stanu cywilnego, 2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą

Wymagane dokumenty: 1. Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica, 2. Oryginalny dokument aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, 3. Urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego dokonane przez tłum

Uznanie dziecka

Wymagane dokumenty: 1. pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka, 2. dokumenty tożsamości matki i ojca dziecka, ponadto: 3. wdowa – odpis skrócony aktu zgonu małżonka, 4. rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwi

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego ...

Wymagane dokumenty: 1. prawomocne orzeczenie rozwodu (do wyglądu) 2. dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa