Postanowienie Komisarza Wyborczego ? Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji

Składy komisji obwodowych

Załączniki
Składy komisji obwodowych   284.852 KB

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Informacja - uzupełnienie składów komisji

Skład i dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 28 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żelechowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie zarządzonych na dzień 13 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 28 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 13 stycznia 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 listopada 2018 r.

Zarządzenie Wojewody z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie