główna zawartość
artykuł nr 1

Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej

artykuł nr 2

POSTANOWIENIE NR 318/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 3

Postanowienie Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żelechów

artykuł nr 4

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

artykuł nr 5

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania