główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 2

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

artykuł nr 3

Postanowienie nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 kwietnia 2020 r.

artykuł nr 4

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP

artykuł nr 5

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta